Najnovije odredbe o slavljenju sakramenata u Biskupiji

Objavljene su nove upute svećenicima za slavlje krizme 2020. koje možete pročitati u nastavku.

UPUTE SVEĆENICIMA ZA SLAVLJE KRIZME 2020.

 • Župnici župa u kojima su se trebale slaviti svete krizme na proljeće neka izaberu hoće će krizmu slaviti ove godine ili eventualno prenijeti za iduću godinu. Oni koji organiziraju krizmu ove jeseni neka čim prije potvrde krizmu Ordinarijatu.
 • Krizne, onih koji to žele slaviti ove godine, neka se održe u dva vikenda 26. i 27. rujna i 3. i 4. listopada.
 • U prvom tjednu nastave školske godine 2020./21. neka župnici stupe u kontakt s roditeljima i od njih zatraže pismenu suglasnost da njihovo dijete u sadašnjim okolnostima sudjeluje u podjeli krizme (obrazac za roditelje u prilogu).
 • Dati roditeljima na izbor da li će ove godine slaviti svetu krizmu za svoje dijete ili će se njihovo dijete krizmati s budućom generacijom. Ako im termin krizme ne odgovara dati mogućnost roditeljima da krizma za njihovo dijete bude u nekoj drugoj župi.
 • Kandidate za krizmu koji predaju suglasnost roditelja, koliko je to moguće, bliže pripremiti za svetu krizmu tijekom mjeseca rujna.
 • Po potrebi imati misno slavlje i podjelu svete potvrde samo za krizmanike, njihove kumove i najužu obitelj. U crkvi za vrijeme dijeljena krizme obitelj neka bude zajedno, ostali neka se drže preporučene distance. Preporučuje se, gdje je to moguće, da se slavlje krizme održi na otvorenom.
 • U ovim neredovitim okolnostima krizmanicima neće biti jednostavno pronaći kumove. Primijeniti propise koje predviđaju Prethodne napomene Reda potvrde (točka 5. i 6.), tj. da sami roditelji mogu predstaviti svoje dijete.
 • Pripremiti za slavlje krizme kuglice pamučne vate, natopljene dezinfekcijskim sredstvom koliko je i krizmanika za krizmateljeve prste kojim dotiče čelo krizmanika.
 • Poštovati sve epidemiološke odredbe i preporuke koje budu aktualne u vremenu pripreme i slavlja svete krizme.
 • Uz redovite djelitelje svete krizme, biskupe, ovlast za podjeljivanje krizme se u ovoj situaciji daje: 1. svim kanonicima Porečkog i Pulskog zbornog kaptola; 2. svim dekanima; 3. svim župnicima u čijoj se župi treba održati slavlje krizme.
 • Župnici sami ili po svojoj želji mogu izabrati tko će biti djelitelj svete krizme i o tome obavijestiti Ordinarijat.
 • U prilogu se također dostavljaju Preporuke Stožera civilne zaštite Istarske županije.

POREČKA I PULSKA BISKUPIJA

ŽUPA _______________________________

Datum: ____________________

Poštovani roditelji!

Drago nam je da je vaše dijete upisano među ovogodišnje kandidate za svetu Krizmu. Na taj način svjedočite o važnosti duhovnog rasta i izgradnje svoga djeteta u povezanosti s Isusom Kristom u njegovoj Crkvi.

Zbog izvanrednog stanja uzrokovanog opasnošću zaraze koronavirusom, u većini župa slavlje svete Krizme nije se moglo održati u redovito vrijeme. Budući da su ublažene mjere donesene protiv širenja zaraze koronavirusom te je ponovno omogućeno javno slavljenje misa s narodom u crkvama, pokazala se prilika da ponovno razmotrimo mogućnost slavlja svete Krizme u našoj župi.

Ovime vas molimo da svojim potpisom potvrdite želju i dadnete svoj pristanak da vaše dijete, u sadašnjim okolnostima, pristupi svetoj Krizmi. Također svojim potpisom jamčite da ćete se pridržavati propisanih mjera za ta slavlja.

Molimo Vas da ovaj dopis što prije vratite župniku. Ovisno o vašoj odluci, izvijestit ćemo Vas o daljnjem postupku priprave i održavanja slavlja.

___________________________

Župnik

Potvrđujemo želju da naše dijete ______________________________ (ime i prezime djeteta) pristupi slavlju svete Krizme.

Potpisi roditelja:   ______________________________

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

ISTARSKE ŽUPANIJE

Flanatička 29, Pula

tel. 052/352-112; fax 052/352-104

KLASA: 810-01/20-01/02 URBROJ: 2163/1-02/19-20-117 Pula, 03. rujna 2020.

POREČKA I PULSKA BISKUPIJA

Biskup ordinarij: KUTLEŠA mons. Dražen

Jurja Dobrile 3, 52440 POREČ

PREDMET: Epidemiološki uvjeti održavanja crkvenih obreda primanja Sakramenta Svete potvrde, ili Krizme – Porečkoj i Pulskoj biskupiji, dostavlja se

Poštovani,

Stožer civilne zaštite Istarske županije daje Suglasnost na epidemiološke uvjete održavanja crkvenih obreda primanja Sakramenta Svete potvrde, ili Krizme – Porečkoj i Pulskoj biskupiji.

Sukladno dogovoru, primanje sakramenta svete potvrde, ili Krizme odvijat će se u svim Župama na području Istarske županije te će po mogućnosti organizirati na otvorenom prostoru gdje god je moguće, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Obredi dodjeljivanja Sakramenta Svete potvrde, ili Krizme – neće biti povezani sa misnim slavljima za pučanstvo, odnosno s redovnim misnim slavljima. Održavat će se tijekom dva dana, posljednjeg vikenda rujna 2020. godine (26. i 27. rujna), ili prvog vikenda u listopadu (3. i 4. listopada), ovisno o prilikama.

Župnici su zaduženi obavijestiti vjernike da obiteljske svečanosti proslave primanja Sakramenta Svete potvrde, ili Krizme trebaju biti isključivo u najužem obiteljskom krugu, bez pozivanja rodbine iz drugih krajeva, te kako je potrebno voditi računa o zaštiti zdravlja rizičnih skupina stanovništva, osobito starijih osoba.

Ukoliko epidemiološka situacija bude pogoršana tijekom rujna 2020. godine Stožer civilne zaštite zadržava pravo izmjene epidemioloških uvjeta i uskraćivanja suglasnosti, što će na vrijeme biti iskomunicirano.  

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

                                                              ISTARSKE ŽUPANIJE                                                                          Dino Kozlevac v.r.

Poreč, 26. svibnja 2020.

Draga braćo župnici!

 Dobili smo više upita o mogućnosti slavlja sakramenata a pogotovo sakramenta potvrde i Prve pričesti u našim župama nakon što su ublažene mjere za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom. Po tom pitanju trebamo biti veoma oprezni jer još službeno nije proglašen završetak epidemije. Tako da još uvijek postoje određene mjere koje nas sve zajedno pozivaju, obvezuju i potiču na povećani oprez.

Spomenuta slavlja okupljaju, osim djece i roditelja, i veći broj rodbine i prijatelja prvopričesnika kao i članove župne zajednice. A treba imati u vidu i socijalni razmak među osobama, poglavito u zatvorenom prostoru tj. u crkvama. Također, svjesni smo da nije svaka župa ista tj. da nema svaka župa jednako prostranu crkvu.

Imajući sve to na pametni dajemo vam sljedeće preporuke i upute prema kojima ćete, za sada, postupati u svojim župama.

Krštenja djece neka se slave samo pojedinačno; slavlja krštenja više djece dopuštena su samo kada je riječ o krštenju djece iz iste obitelji, poštujući opće i posebne upute vezane uz liturgijski prostor i predmete koji se koriste u obredu.

Kršćanska inicijacija. Za slavlje inicijacije katekumena, u skladu s ranijim prijavama, župnicima se daje ovlast da pripremljenim katekumenima podijele sakramente kršćanske inicijacije. Župnicima se ovime daje i ovlast da već krštenim odraslim osobama koje su se za to pripremile podijele ostale sakramente kršćanske inicijacije (potvrdu i euharistiju).

Prva sveta pričest. Župnicima se dopušta organizirati slavlja prvih pričesti u župama. Prije odluke o organiziranju slavlja prve pričesti i prve ispovijedi, treba se održati sastanak s roditeljima te dobiti njihov pisani pristanak (obrazac u prilogu). Ujedno bi bilo dobro sa svim roditeljima razmotriti mogućnost organizacije slavlja na otvorenom. U svakom slučaju vas pozivamo da pratite i poštujete mjere koje su ili koje će biti na snazi. Slavlja prvih pričesti se, naravno, mogu slaviti tijekom ljeta ili na jesen, tj. na početku nove školske godine, ovisno o vjeronaučnoj pripravi i prilikama, budući da ne smijemo zaboraviti da primanju sakramenta prve pričesti prethodi i prikladna vjeronaučna pouka.

Sakrament potvrde do daljnjega se odgađa i predviđa eventualno na jesen. Dakako potrebno je kandidate pripremiti za primanje svete potvrde.

Sakrament ispovijedi. Župnici neka potiču vjernike na pristupanje sakramentu svete ispovijedi, naznačujući vrijeme u kojemu je svećenik/svećenici na raspolaganju u crkvi za taj sakrament.

Svećeničko ređenje ove godine će biti u subotu, 20. lipnja 2020. godine, s početkom u 11 sati. Sve pozivam da za naše đakone koji će postati svećenicima ustrajno molimo.

Sakrament ženidba. Za slavlje ovoga sakramenta treba poštovati opće i posebne upute vezane uz liturgijski prostor i predmete koji se koriste u obredu. Zaručnički tečajevi se mogu također nastaviti u okvirima koji su propisani zbog pandemije.

Zazivamo na sve zagovor Majke Božje Marije, Zdravlja bolesnih, i blaženog Miroslava Bulešića.

                                                                                                 Dražen Kutleša, biskup

POREČKA I PULSKA BISKUPIJA

ŽUPA _______________________________

Datum: ____________________

Poštovani roditelji!

Drago nam je da je vaše dijete upisano među ovogodišnje kandidate za Prvu ispovijed i Prvu svetu pričest. Na taj način svjedočite o važnosti duhovnog rasta i izgradnje svoga djeteta u povezanosti s Isusom Kristom u njegovoj Crkvi.

Zbog izvanrednog stanja uzrokovanog opasnošću zaraze koronavirusom, u većini župa slavlje Prve svete pričesti nije se moglo održati u redovito vrijeme. Budući da su ublažene mjere donesene protiv širenja zaraze koronavirusom te je ponovno omogućeno javno slavljenje misa s narodom u crkvama, pokazala se prilika da ponovno razmotrimo mogućnost slavlja Prve svete pričesti u našoj župi.

Ovime vas molimo da svojim potpisom potvrdite želju i dadnete svoj pristanak da vaše dijete, u sadašnjim okolnostima, pristupi Prvoj ispovijedi i Prvoj svetoj pričesti. Također svojim potpisom jamčite da ćete se pridržavati propisanih mjera za ta slavlja.

Molimo Vas da ovaj dopis što prije vratite župniku. Ovisno o vašoj odluci, izvijestit ćemo Vas o daljnjem postupku priprave i održavanja slavlja.

___________________________

župnik

Potvrđujemo želju da naše dijete ______________________________ (ime i prezime djeteta) pristupi slavlju prve svete pričesti.

Potpisi roditelja:   ______________________________

Scroll to Top