Župna vijeća Tar

Pastoralno vijeće Župe Sv. Martina Tar

Članovi Pastoralnog vijeća Župe Sv. Martina su:

Košeto Giorgio, Tar

Labinac Nives, Tar

Ivo Majer, Vabriga

Stojnić Marija, Vabriga

Korlević Slavica, Vabriga

Akrap Vesna, Tar

Naperotić Elida, Tar

Panić Irena, Tar

Bibulić Vera, Vabriga

Brajković Marija, Tar

Brčić Edi, Rogovići

Krebel Franka, Vabriga

Dagostin Palmira, Vabriga

Ekonomsko vijeće Tar

Naperotić Elide, Tar

Košeto Giorgio, Tar

Stojnić Marija, Vabriga

Scroll to Top