Zaštitnik župe Tar – sv. Martin

Sv. Martin rođen je 316 godine u Panoniji, u gradu Sabarija gdje mu je vojnu službu vršio njegov otac. Otac mu je brzo premješten u Paviju u sjevernoj Italiji. Tu se mali Martin susreće s kršćanstvom i odlučuje se u dvanaestoj godini pristupiti kršćanskoj vjeri. Po želji obitelji polazi u vojnu službu u Amiensu. Otac nije do kraja života prihvatio kršćansku vjeru, dok se majka kasnije obratila na nagovor sina Martina.

Njegova služba se sastojala u obilasku noćne stražu u logorima. Tako je jedne noći naišao na siromaha koji je drhtao od hladnoće te je nemajući kod sebe novca odrezao polovicu svoga vunenog plašta i podijelio tom siromahu. Iste noći je sanjao Isusa ogrnuta u taj plašt. Kada je postao punoljetan dao se krstiti i napušta vojnu službu i odlazi u samoću u pustiju, gdje mu se pridružuju i mnogi ljudi željni samoće.

Sa 55 godina postaje biskup u Turonu, današnji Tours. Nije želio da bude biskup kada su ga građani Toursa izabrali, a prvi put su ga izdale guske kada se sakrio u jednu štalu a drugi put na prijevaru da podijeli sveti sakrament jednoj bolesnoj ženi. Ipak na kraju pristaje na biskupsku službu. Kao biskup nije htio živjeti u udobnom biskupskom dvoru već je iznajmio jednu drvenu kuću gdje je stanovao. Obilazio je biskupiju te je služio svome puku sve do smrti, a ljudi su ga zavoljeli jer nije tražio nešto više od ljudi nego samo on što je i sam činio.

Svake godine u Taru se obilježava proslava Sv. Martina.

Proslava Sv. Martina u Taru

Proslava patrona  Sv. Martina bila je 2019. godine obilježena u Taru bolje nego inače, jer se ove godine navršilo 1700 godina od rođenja ovoga sveca. Tako je dana 29. rujna u crkvi održan koncert dvojice umjetnika iz Zagreba i to Daria Teskere, truba i Maria Perestegija na orguljama. Izveli su djela J. Clarka, iz suite u D duru za trubu i orgulje. Te razne skladbe od skladatelja: L. Couperina, B. Marcella, L.N. Clerambaulta, G.F. Handela, J. Bajamontia i Josipa Jagića s skladbom: Beatus vir sanctus Martinus.

Pred sam blagdan Sv. Martina održana je trodnevnica kao duhovna priprava koju je održao Fra. Josip Ikić iz Visokog, jedan od četverice misionara milosrđa iz BIH. Glavna misao duhovne obnove bila je tema milosrđa u koju se lijepo uklapa i gesta Sv. Martina koji je učinio djelo milosrđa prema siromašnom čovjeku. Trodnevnica se odvijala po rasporedu: Najprije je bila molitva krunice, potom nagovor, Sv. Misa i klanjanje. Također je za vrijeme trodnevnice bila prilika za ispovijed koju su obavili svi koji su se željeli ispovijediti.

Na dan Blagdana Sv. Martina bile su dvije mise. Prva je bila u 9,30 sati za školsku djecu. Svi učenici iz obližnje osnovne škole su prisustvovali, a lijepo ih je pripremila vjeroučiteljica Ankica Tutiš te su djeca aktivno bila uključena u slavlje euharistije: pjevanje, čitanja, molitva vjernika koju su samu vjeroučenici sastavili i što je najvažnije lijepo su se ponašali u crkvi.

U 11,00 sati bila je koncelebrirana misa blagdana, koju je predvodio Fra Josip, uz asistenciju svećenika iz porečkog dekanata: Preč. Marijana Kancijanića iz Kaštelira, Vlč. Ivana Kramara iz Baderne, Vlč. Leonarda Krakana iz Vižinade, Vlč. Dariusza Szymanskog iz Višnjana te domaćeg župnika Ivana Princa.

Nakon mise održana je procesija s teškim kipom Sv. Martina s prosjakom kroz mjesto. Kip su nosili muškarci i to naizmjenično dvije ekipe. Procesiji se je pridružilo pedesetak djece iz vrtića, za koje je vjerujem to bio poseban doživljaj.    Nakon procesije je Fra Josip blagoslovio vino na čast Sv. Martina kojime su se počastili pristigli vjernici. Koristim priliku da se zahvalim svima koji su se aktivno uključili kod organizacije i odvijanja ovih događanja povodom proslave Sv. Martina.

Scroll to Top