Sakralni objekti – Župa sv. Roka

Župna crkva Svetog Roka prz.

Sadašnja crkva je sagrađena 1853. godine na mjestu prijašnje iz XVI stoljeća koja je bila posvećena Svetom Antunu opatu, a posvećena 16.8.1854. godine od biskupa Peteania. Kroz povijest crkva je više puta obnavljana, a posljednji put je obnovljena 2009. godine. Uz crkvu je sagrađen zvonik visine 22 metra u kojem se nalaze 2 elektrificirana zvona. Veće zvono promjera 80 cm a visine s krunom 84 cm, težina mu je 270 kg. a glasa H. Manje zvono je 70 x 70 cm. Na zvoniku se nalazi sat sa klasičnim mehanizmom koji je neispravan, ali sat namjesto toga radi na struju.

Crkva je jednobrodna, neoromaničkog sloga, vanjskih dimenzija 27 x 12 metara. U crkvi se nalaze tri oltara: glavni oltar s kamenim kipovima Sv. Maura i Sv Eleuterija, oltar Sv. Antuna opata, i oltar Majke Božje Karmelske. Na oltaru Sv. Antuna opata nalazi se i njegov kip izrađen od drveta, a na oltaru Majke Božje Karmelske osim kipa Gospe s djetetom, nalaze i manji drveni kipovi Sv. Petra i Sv. Sebastijana. U lađi crkve s desne strane u kutu nalazi se drveni kip Sv. Roka a s lijeve strane kip Sv. Antuna padovanskog. Na svodu u svetištu crkve nalazi se slika Sv. Roka, a na svodu lađe crkve nalazi se slika Majke Božje.

Crkva Sv. Jeronima na groblju

Crkva je građena u gotičkom stilu. Nema podataka kada je sagrađena. Vizitator, biskup Padove Augustin Valier, zapisao je povodom vizitacije 2. siječnja 1580.g. Župna crkva Sv. Jeronima ima dva zvona. Prozori su bez stakala. Sve je priprosto, čak i pod. U samoj crkvi uz svetohranište postoji i krstionica. Dva su oltara: svetog Jeronima i mali svetoga Roka uz koji je vezana bratovština svetoga Roka. Kasniji izvještaji navode da je u Novoj Vasi bilo više bratovština (4) koje su imale svoje oltare u crkvi. Godine 1600. godine još se crkva na groblju naziva župnom, a uskoro više ne nego crkva svetoga Roka koja se počela graditi 1580. godine, koja se nalazila na mjestu današnje župne crkve. Sadašnja župna crkva Sv. Roka je sagrađena 1853. g.   Budući da je crkva Sv. Jeronima na groblju, trebalo bi misiti kroz kvaterne nedjelje i na blagdan Sv. Jeronima, što je trenutno upitno zbog pandemije korona virusa.

Scroll to Top