Caritas – Tar

Caritas je aktivno uključen za pomoć onima koji su najpotrebniji u župi Tar. Posebno možemo istaknuti akcije prikupljanja sredstava. Dio sredstava prikuplja se u posebnu škrabicu kod ulaza u crkvu. Također se za Božić izrađuju čestitke koje izrađuju djeca i prodaju i time nešto prikupi financijskih sredstava za potrebe Caritasa.

Djelatnici Caritasa:

Slavica Korlević, voditelj, Marija Stojnić, zamjenica,

Manuela Radojković blagajnica, Elide Naperotić, zapisničar

Scroll to Top