Župni vjeronauk župe Nova vas

 Župni vjeronauk župe Nova Vas:

Utorak : 7. razred u 15,20 ( Finida )                                         

Srijeda: 5 razred u 14,30

Četvrtak: 7. razred u 14,30 ( Tar )

Petak : 8. razred u 14,30 ( Tar ) i 15,20 ( Finida )

Subota : 3. razred u 9 sati! Ostali u 9,45!

Napomena:

Djeca koja se ne mogu nikako uključiti u određenu grupu, mogu zamijeniti to službom ministriranja ili uključiti se u župski zbor ili neku drugu aktivnost! Svakom djetetu se preporučuje neki angažman u župi!

Hrvatska Biskupska Konferencija – Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici

U članku 116. za pripravu prve pričesti između ostalog piše: “Priprava na Euharistiju prve pričesti neka bude u župi stanovanja i neka traje barem dvije godine.” … “To vrijeme neka bude prilika da cijela obitelj prvopričesnika provjeri svoj hod i zalaganje u vjeri.”

U članku 68. za krizmu između ostaloga piše: “Priprava za sakramenat potvrde podrazumijeva barem tri godine pohađanja župne kateheze poslije prve pričesti te redovito sudjelovanje na nedjeljnom euharistijskom slavlju. Jedan od preduvjeta za sakramenat potvrde je pohađanje školskog vjeronauka, ali on ne može zamijeniti niti nadomjestiti župnu katehezu”.

U Direktoriju ima i drugih smjernica, a ove su aktualne i dobro ih je znati i usvojiti.

Ovdje imate izdvojeno što trebaju kandidati za krizmu učiti napamet >>

Scroll to Top