Sakralni objekti – Župa Tar

Župna crkva sv. Martina

Župna crkva je sagrađena 1800. godine posvećena Sv. Martinu. Uz crkvu se nalazi zvonik visine 35 metara. Na pročelju crkve iznad ulaznih vrata nalazi se latinski natpis: D.O.M.// SUA SANTITA SOMMO PONTIFICE PIO VII// FU IN QUESTO PORTO QIUETO DI TORRE// LI 13 E 14 GIUGNO 1800. Radi se o velikom nevremenu na moru kada je brod na kojemu je putovao iz Venecije u Rim, Papa Pio VII nošen velikim valovima dospio u luku Mirna u Taru. Crkva izvana ima ožbukano i obojeno pročelje dok su ostali zidovi zidani kamenom i fugirani, a kao spomenik kulture nisu  ožbukani i obojeni. U crkvi postoji jedan glavni barokni oltar od mramora i 4 drvena pokrajna oltara. Oltar prema puku je kameni novijeg datuma.

 

Crkva Sv. Mihovila ark. U Frati

Crkva je sagrađena u 13. stoljeću. Na vratima svetohraništa se nalazi 1250. godina. U blizini crkve nalazi se zvonik visok 25 metara. U crkvi se nalaze tri oltara: glavni sa kipom Sv Mihovila i Sv. Jeronima. Neki kažu da je to kip Sv. Marka zbog lava, ali i Sv. Jeronim isto ima takav prikaz a kip pokazuje pokornika koji se udara u prsa možda kamenom. Po mojem mišljenju prije će biti Sv. Jeronim nego Sv. Marko.

Crkva Bezgr. Začeća BDM u Vabrigi

Crkva je sagrađena 1749. godine na mjestu ranije crkve. Na pročelju crkve se nalazi preslica sa dva elektrificirana zvon. U crkvi su tri Oltara: Glavni oltar sa slikom BD Marije sa svecima. Jedan okrajni oltar je posvećen Sv. Antunu opatu a drugi ima sliku „Mrtvi Isus“ tj polaganje Isusovo u grob. Sliku na glavnom oltaru i sliku „Mrtvi Isus“ je 1602. izradio je Zorzi Ventura.

Crkva Uzvišenje Sv Križa u Rogovići

Crkvica ima na pročelju preslicu sa jednim zvonom. Fasada je obnovljena 2015. godine.

Crkva Sv. Martina iznad Tarske Vale

Crkva je sagrađena u 19. stoljeću. Obnovljena je 2005. godine.

Kapela Sv. Petra na groblju

Kapela nije u funkciji ali je održavana i u dobrom je stanju.

Scroll to Top