Korizma i Križni put u Taru

U korizmene petke u Taru je posebno mjesto imao Križni put. Bilo je dosta djece koja su se aktivno uključila i sudjelovala u ovoj pobožnosti. Bilo je zaista lijepo jer su djeca molila i pjevala te prenosili križ od postaje do postaje izmjenično (krizmanici). Zahvaljujem se posebno vjeručiteljici Ankici koja je uspjela animirati djecu da se angažiraju i da su vjerujem doživjeli kako je Križni put zanimljiv i kako su time primili obilje Božje milosti.

Scroll to Top