Obavijest:

Klanjanje – 16. na 17. studenog

Dana 16. na 17. studenog održat će se klanjanje 24. sata za Isusa. Nakana za mir u svijetu. Pijavite se za sat koji vam odgovara. Prijave šaljite gosp. Kseniji Deković, Broj mobitela: 095 5807960

Naknadna priprava

Priprava za naknadno primanje Sv. sakramenata za one koji ih nisu prije primili i koji žele postati kršćani. Tećaj će se održavati u Višnjanu i to četvrtkom u vjeronaučnoj dvorani u 19,00 sati.

Scroll to Top