Svete ispovijedi

Župa Tar: Prilika za svetu ispovijed u Taru je svaka nedjelja od 9,15 do početka mise. Župa Nova Vas: Prilika za svetu ispovijed je svakog radnog dana prije mise osim subote u vrijeme molitve krunice. Osim ako je misa toga dana u Taru. Raspored misa možete naći na web adresi ovih župa: www.zupenovavas-tar.com.

Scroll to Top