O Krizmi 2020.

Sveta potvrda u župi Nova Vas bila je u subotu 26.rujna 2020. u 17,00 sati.

Uvjet da bi netko mogao biti kum, kuma:

Kumovanje

Od najstarijih se vremena za KRŠTENJE I KRIZMU izabire kum. Čovjek se krsti i krizma da ostvaruje svjetlost života i da slavi Boga. Da bi krštenje djeteta postala prava stvarnost potrebno je da se dijete poučava u vjeri. Dijete se pridružuje Božjem narodu, onima kojima je Bog Otac. Krštenik svojim životom pokazuje da je prijatelj Božji, jer je usmjeravan životom Isusa Krista. Krštenje je, dakle, NOVI ŽIVOT.

U KRIZMI mladi čovjek prima Duha Svetoga da izvrši djelo za koje ga je Bog poslao u svijet. Krizmanik ima u svijetu izvršiti Božji nalog, ostvarivati pravi kršćanski život, širiti i braniti Isusovu vjeru.

Za tako važnu zadaću KRŠTENIK i KRIZMANIK imaju pravo da ih pomaže zajednica kršćana, roditelji i kumovi. U zajednici kršćana svaki bi se trebao naći kao među svojima. Roditelji trebaju prednjačiti primjerom kršćanskog života.

KUM na krštenju i krizmi preuzima važnu ulogu i odgovornu zadaću. To je časna dužnost pa se stoga traže za kuma neke kvalifikacije kao uvjet da bude od Crkve prihvaćen.

Za kumovanje potrebno je:

  • da kum pripada Katoličkoj Crkvi: da je kršten, pričešćen i krizman
  • da je sklopio kršćansko vjenčanje, ukoliko je vjenčan
  • da je navršio 16. godina života
  • da mu crkveno pravo ne zabranjuje vršiti službu kuma
  • da ima vjeru i prakticira je na nedjeljnim misama, primanju sakramenata (ispovijed, pričest) itd.
  • da je spreman doći na pripravu, te prigodom kumovanja pristupiti ispovijedi i pričesti.

Neka zato kum dobro promisli da li ispunjava uvjete i da li se osjeća osposobljenim vršiti ovu časnu službu.

VI KOJI IZABIRETE KUMOVE, DRŽITE SE OVIH UPUTA CRKVE!

Sveta potvrda u župi Tar

U župi Tar Sveta potvrda bila je u subotu 3. listopada 2020. u 17,00 sati.

UPUTE SVEĆENICIMA ZA SLAVLJE KRIZME 2020.

Župnici župa u kojima su se trebale slaviti svete krizme na proljeće neka izaberu hoće će krizmu slaviti ove godine ili eventualno prenijeti za iduću godinu. Oni koji organiziraju krizmu ove jeseni neka čim prije potvrde krizmu Ordinarijatu.

Krizne, onih koji to žele slaviti ove godine, neka se održe u dva vikenda 26. i 27. rujna i 3. i 4. listopada.

U prvom tjednu nastave školske godine 2020./21. neka župnici stupe u kontakt s roditeljima i od njih zatraže pismenu suglasnost da njihovo dijete u sadašnjim okolnostima sudjeluje u podjeli krizme (obrazac za roditelje u prilogu).

Dati roditeljima na izbor da li će ove godine slaviti svetu krizmu za svoje dijete ili će se njihovo dijete krizmati s budućom generacijom. Ako im termin krizme ne odgovara dati mogućnost roditeljima da krizma za njihovo dijete bude u nekoj drugoj župi.

Kandidate za krizmu koji predaju suglasnost roditelja, koliko je to moguće, bliže pripremiti za svetu krizmu tijekom mjeseca rujna.

Po potrebi imati misno slavlje i podjelu svete potvrde samo za krizmanike, njihove kumove i najužu obitelj. U crkvi za vrijeme dijeljena krizme obitelj neka bude zajedno, ostali neka se drže preporučene distance. Preporučuje se, gdje je to moguće, da se slavlje krizme održi na otvorenom.

U ovim neredovitim okolnostima krizmanicima neće biti jednostavno pronaći kumove. Primijeniti propise koje predviđaju Prethodne napomene Reda potvrde (točka 5. i 6.), tj. da sami roditelji mogu predstaviti svoje dijete.

Pripremiti za slavlje krizme kuglice pamučne vate, natopljene dezinfekcijskim sredstvom koliko je i krizmanika za krizmateljeve prste kojim dotiče čelo krizmanika.

Poštovati sve epidemiološke odredbe i preporuke koje budu aktualne u vremenu pripreme i slavlja svete krizme.

Uz redovite djelitelje svete krizme, biskupe, ovlast za podjeljivanje krizme se u ovoj situaciji daje: 1. svim kanonicima Porečkog i Pulskog zbornog kaptola; 2. svim dekanima; 3. svim župnicima u čijoj se župi treba održati slavlje krizme.

Župnici sami ili po svojoj želji mogu izabrati tko će biti djelitelj svete krizme i o tome obavijestiti Ordinarijat.

Scroll to Top