O Krizmi 2020.

Uvjet da bi netko mogao biti kum, kuma:

Kumovanje

Od najstarijih se vremena za KRŠTENJE I KRIZMU izabire kum. Čovjek se krsti i krizma da ostvaruje svjetlost života i da slavi Boga. Da bi krštenje djeteta postala prava stvarnost potrebno je da se dijete poučava u vjeri. Dijete se pridružuje Božjem narodu, onima kojima je Bog Otac. Krštenik svojim životom pokazuje da je prijatelj Božji, jer je usmjeravan životom Isusa Krista. Krštenje je, dakle, NOVI ŽIVOT.

U KRIZMI mladi čovjek prima Duha Svetoga da izvrši djelo za koje ga je Bog poslao u svijet. Krizmanik ima u svijetu izvršiti Božji nalog, ostvarivati pravi kršćanski život, širiti i braniti Isusovu vjeru.

Za tako važnu zadaću KRŠTENIK i KRIZMANIK imaju pravo da ih pomaže zajednica kršćana, roditelji i kumovi. U zajednici kršćana svaki bi se trebao naći kao među svojima. Roditelji trebaju prednjačiti primjerom kršćanskog života.

KUM na krštenju i krizmi preuzima važnu ulogu i odgovornu zadaću. To je časna dužnost pa se stoga traže za kuma neke kvalifikacije kao uvjet da bude od Crkve prihvaćen.

Za kumovanje potrebno je:

  • da kum pripada Katoličkoj Crkvi: da je kršten, pričešćen i krizman
  • da je sklopio kršćansko vjenčanje, ukoliko je vjenčan
  • da je navršio 16. godina života
  • da mu crkveno pravo ne zabranjuje vršiti službu kuma
  • da ima vjeru i prakticira je na nedjeljnim misama, primanju sakramenata (ispovijed, pričest) itd.
  • da je spreman doći na pripravu, te prigodom kumovanja pristupiti ispovijedi i pričesti.

Neka zato kum dobro promisli da li ispunjava uvjete i da li se osjeća osposobljenim vršiti ovu časnu službu.

VI KOJI IZABIRETE KUMOVE, DRŽITE SE OVIH UPUTA CRKVE!

U župi Tar Sveta potvrda bila je u subotu 3. listopada 2020. u 17,00 sati.

Sveta potvrda u župi Tar

Sveta potvrda u župi Nova Vas bila je u subotu 26.rujna 2020. u 17,00 sati. Slike iz Nove Vasi:

Scroll to Top