stironja1

Novi biskup Porečki i Pulski

“Priopćenje Apostolske Nuncijature u Republici Hrvatskoj:

“Apostolska Nuncijatura u Republici Hrvatskoj ima čast obavijestiti da je Sveti Otac Franjo imenovao biskupom Porečke i Pulske biskupije mons. Ivana ŠTIRONJU, dosadašnjeg Kotorskog biskupa u Crnoj Gori.”

ŽIVOTOPIS

Mons. Ivan Štironja, roden je 10. svibnja 1960. u Pješivcu, u Trebinjsko – mrkanskoj biskupiji.

God. 1975. ulazi u Biskupsko sjemenište u Dubrovniku, gdje je 1979. završio gimnaziju. God. 1980. ulazi u Vrhbosansko bogoslovno sjemenište u Sarajevu.

Za svećenika Trebinjsko – mrkanske biskupije zaređen je 29. lipnja 1986.

Službe i dužnosti koje je obnašao:

  • – 1987.: Župni vikar u župi Dračevo;
  • – 1992.: Kao misionar djeluje u župi Kaning’ombe u biskupiji Iringi u Tanzaniji;
  • – 1996.: Na službi u hrvatskoj župi u Oakville, biskupija Hamilton u Kanadi;
  • -1998.: Postiže magisterij iz liturgije na ,,lstituto di liturgia pastorale” u Padovi;
  • – 2002.: Župnik u Katedrali u Mostaru i biskupijski ravnatelj za

misije;

  • – 2011.: Biskupski vikar za pastoral;
  • – 2016.: Nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini;
  • – 2020.: Župnik i upravitelj Svetišta Presvetog Srca Isusova u Studencima.

Papa Franjo  imenovao ga je 22. prosinca 2020. godine Kotorskim biskupom (Crna Gora). Zaređenje za biskupa 17. travnja 2021.

Novi biskup će preuzeti Porečku i Pulsku biskupiju 18. ožujka ove godine.

Scroll to Top